Sarajevo: Do 15. septembra predaja zahtjeva za CEMT dozvole

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je 27. avgusta objavilo Obavijest cestovnim prijevoznicima tereta o postupku raspodjele CEMT dozvola za 2022. godinu, a koja je dostupna na ovom linku.

U skladu sa važećim Pravilnikom o CEMT dozvolama u Obavijesti je navedeno da se zahtjevi sa pratećom dokumentacijom podnose Ministarstvu, u periodu od 1. do 15. septembra 2021. godine.

Prilikom podnošenja zahtjeva, prijevoznici su dužni priložiti i dokaz o uplati administrativne takse na zahtjev u iznosu od 5 KM, izvršene prema sljedećoj uputi.

Izvor: ba.ekapija.com