Sarajevo: Nagrade za inovacije

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) pokreće dodjelu regionalne nagrade Regional Butterfly Innovation Award koja traži inovativna, perspektivna i tržišno-zasnovana rješenja sa Zapadnog Balkana. Fond Butterfly Innovation Award iznosi 30.000 EURA, pri čemu će najbolje rješenje u svakoj od 6 kategorija dobiti nagradu od 5,000 EURA.

Prijave je moguće dostaviti za najviše dvije od šest kategorija:

  • Inovacije u industriji (prerada metala, kreativne industrije, poljoprivredno-prehrambena, zelena i cirkularna ekonomija, turizam, finansijska tehnologija, obrazovna tehnologija, biološka tehnologija, zdravstvena tehnologija, itd);
  • Zelene inovacije (klimatska akcija, održiva energija, mobilnost i poljoprivreda, borba protiv zagađenja, zaštita prirode i biodiverziteta, itd.);
  • STEM inovacije (nauka, tehnologija, inženjering i matematika);
  • Inovacije mladih (priznavanje studenata univerziteta ili srednjih škola);
  • Univerzitetske inovacije (prepoznavanje preduzetničke kulture na univerzitetima);
  • Inovacije u ženskom preduzetništvu (prepoznavanje žena inovatora i preduzetnica).

Pozivamo kvalifikovane pojedince i organizacije da se prijave i uzmu učešće u ovom konkursu.

Kandidati moraju biti državljani ili stalni stanovnici Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija). Prijave moraju odgovarati jednoj od službenih kategorija nagrada, a inovativna rješenja moraju pokazati aktivan uticaj na Zapadnom Balkanu.

Prva regionalna nagrada Butterfly Innovation Award osmišljena je da podstakne, prikaže i podrži inovacije i inovatore sa Zapadnog Balkana. Širenje inovativne kulture u našem regionu mora biti podržano predstavljanjem dostignuća i osnaživanjem osjetljivih grupa kao što su mladi i žene. Znamo da je uspjeh često usamljen put, i biće nam drago ukoliko možemo biti od pomoći na tom putu.

Proces prijave je otvoren do 13. maja 2022. godine. Dobitnici nagrade će biti objavljeni 27. juna 2022. godine na događaju koji će se prenositi uživo na profilima društvenih mreža Vijeća za regionalnu saradnju.

Pridružite nam se u pronalaženju originalnih i jedinstvenih rješenja iz naše regije!
Možete se prijaviti OVDJE

Sve što treba da znate o Regional Butterfly Innovation Award je dostupno na https://www.rcc.int/pages/156/regional-butterfly-innovation-award-2022

Regional Butterfly Innovation Award je finansirana od strane Evropske Unije a sprovodi je Vijeće za regionalnu saradnju. Dio je Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište  za Zapadni Balkan.