Sarajevo: Povećanje izvoza rezultat zajedničkog projekta

Rezultat zajedničkog projekta Spoljnotrgovinske komore BiH i USAID-a “Pristup novim tržištima i sertifikacija kompanija iz metalskog i drvnog sektora” je povećanje izvoza za 2.000.000 evra u metalskom sektoru i u drvoprerađivačkom 2.535.000 evra.

Predstavnik Spoljnotrgovinske komore Enes Ališković istakao je da je kroz ovaj zajednički projekat omogućeno da sedam kompanija iz metalskog sektora učestvuje na prošlogodišnjem sajmu u Hanoveru i da su zahvaljujući tamošnjim kontaktima uspjeli da zabilježe povećanje izvoza i zaposle još 67 radnika.

Kada je riječ o drvoprerađivačkoj djelatnosti, on je naveo i da je omogućeno da osam kompanija početkom ove godine učestvuje na sajmu u Kelnu, što je dovelo do povećanja izvoza za šest mjeseci od 2.535.000 evra i zapošljavanja 19 novih radnika.

Ališković je naglasio da su učešćem na stranim sajmovima predstavnici kompanija iz BiH dogovorili izvoz na tržišta zemalja EU, posebno Njemačke, Holandije, Švajcarske i Austrije.

“Nastupom na sajmovima uspostavljani su kontakti i potpisani ugovori, a samo na sajmu u Kelnu ostvarena je prodaja od oko 25.000 dolara”, rekao je Ališković.

Osim učešća na sajmovima, kroz zajednički projekt USAID-a i Spoljnotrgovinske komore omogućeno je i da 12 firmi iz BiH dobije sertifikate za zavarivanje po standardima BAS EN 3834 i BAS EN 1090.

– Metalski sektor godinama bilježi fantastične izvozne rezultate i nosi 34 odsto ukupnog izvoza BiH. Komora je u kontaktu sa privrednicima došla do podataka da firmama velike izazove predstavljaju sertifikacija za zavirivanje po osnovu dva standarda BAS EN 3834 i BAS EN 1090 –  rekla je direktor Sektora privrede Spoljnotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović.

Lalovićeva je istakla da su ovi sertifikati za firme bitni i da se u prošlosti dešavalo da ne mogu da sklope ugovore sa inostranim partnerima jer je posjedovanje ovih sertifikata nezaobilazan faktor.

Ona je dodala da je riječ o kompanijama koji u pravom smislu riječi pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju od 15 do 250 radnika.

– Ukupno ovih 12 kompanija zapošljavaju 979 radnika. Na osnovu dobijenih
sertifikata, prema procijenama, povećanje izvoznih mogućnosti ovih kompanija povećaće se za 15 do 20 odsto – rekla je Lalovićeva.

Predstavnik USAID-a Fuad Čurčić izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta koji je započeo u ljeto 2017. godine.

– Završavamo aktivnosti iduće godine u junu sa ukupnim fondom od 1.650.000 dolara. Do sada smo uspjeli kreirati više od 800 radnih mjesta. Drago nam je da povećamo konkurentnost i broj radnih mjesta u BiH – rekao je Čurčić.

On je dodao da USAID ima otvoren javni poziv za nove aplikante u drvnom, metalskom i tekstilnom sektoru.

– Pozivam sve koji imaju želju i planove da povećaju izvoz i broj radnika da se slobodno obrate sa idejom i da vidimo da li postoji mogućnost da pomognenom – rekao je Čurčić.

Predstavnici kompanija koje su učestvovale u projektu su zahvalili Spoljnotrgovinskoj komori i USAID-u jer su im omogućili da ostvare nove kontatke i na osnovu njih potpišu ugovore.

Izvor: SRNA