Servisni centri i put transformacije za veći udio korišćenja obnovljive energije u malim i srednjim preduzećima – SMEnergy

Naziv projekta: Servisni centri i put transformacije za veći udio korišćenja obnovljive energije u malim i srednjim preduzećima – SMEnergy

 

Trajanje: 30 mjeseci

 

Budžet: 2.065.115,14 evra

SMEnergy projekat sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa.

 

Partneri:

Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje – LEASP iz Slovenije

Mađarska agencija za energetsku efikasnost – MEHI

Poslovna agencija Burgenland za istraživanje i inovacije d.o.o. – FIB iz Austrije

PC-Trend d.o.o. iz Mađarske

DEX inovacioni centar – DEX IC iz Češke

Slovačka poslovna agencija – SBA

Razvojna agencija Republike Srpske-RARS

Centar za podršku malim i srednjim preduzećima – Ruse – BSC SME Ruse iz Bugarske

Evropski institut za inovacije i tehnologiju iz Njemačke

Univerzitet primjenjenih nauka Landshut – TZE, takođe iz Njemačke

 

Cilj:

Stvaranje pilot mreže servisnih centara u zemljama učesnicama u projektu kako bi se ojačala podrška energetski intenzivnim MSP u ubrzavanju tranzicije ka usvajanju obnovljivih izvora energije.

 

O projektu:

S obzirom na tekuću energetsku tranziciju i ambiciozni cilj EU da do 2050. godine dostigne neto-nultu emisiju ugljenika, većina energetski intenzivnih MSP u Dunavskoj regiji suočava se sa istim izazovima da se prilagodi zelenoj ekonomiji i povećanom korišćenju i efikasnosti održive energije. Prije svega, industrijska MSP su među najvećim potrošačima energije, što često predstavlja velike troškove i stvara probleme u svijetlu energetske bezbjednosti i zavisnosti od fosilnih goriva, posebno zbog aktuelnih geopolitičkih dešavanja. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti su stoga centralna pitanja koja se tiču industrije i MSP u Dunavskoj regiji.

Kroz prenos znanja i razvoj alata za planiranje, SMEnergy  projekat će pružiti sveobuhvatnu podršku lokalnim/regionalnim MSP da usvoje obnovljive izvore energije. U isto vrijeme, integrisani, transnacionalni pristup će iskoristiti postojeće mreže MSP da bi se povećala vidljivost primjera najbolje prakse i unaprijedile strategije, napori i usvajanje obnovljivih izvora energije u okviru Dunavskog programa i šire.

 

Ciljne grupe:

Mala i srednja preduzeća

Dobavljači energije

Organizacije za poslovnu podršku

Sektorska podrška

Različiti nivoi vlasti

Centri i škole za edukacije i treninge

 

Više informacija o projektu, može se pronaći na zvaničnoj interent stranici projekta: https://interreg-danube.eu/projects/danube4seecosystem