Sokolac: Edukacija za 200 stočara

Na prvom edukativnom skupu uzgajivača ovaca i koza iz Republike Srpske koji je održan protekle sedmice u Sokocu okupilo se oko 200 poljoprivrednika iz cijele Republike Srpske, te gosti iz Srbije.

Savjetovanje je organizovalo Udruženje ovčara i kozara Republike Srpske uz podršku opštine Sokolac, s ciljem unapređenja razvoja ovčarstva i kozarstva na ovim prostorima.

U okviru savjetovanja prof. dr Božo Važić održao je predavanje o temi gajenja ovaca.

„Cilj predavanja je da animiramo proizvođače, znajući da je stočarstvo nosilac poljoprivrede, a da je jedna od glavnih grana, naročito u brdsko-planinskim područjima upravo ovčarstvo“, rekao je Važić.

Prisutni su imali priliku da poslušaju i predavanje prof. dr Željka Lakića: Unapređenje proizvodnje krme na prirodnim livadama i pašnjacima i zasnivanje sijanih travnjaka.

„U Republici Srpskoj se nalazi oko 360.000 hektara pod prirodnim travnjacima i te površine su zbog lošeg gazdovanja u fazi degradacije, ostvaruju se niski prinosi, a kvalitet krme je loš. Cilj ovih predavanja jeste da kroz primjenu određenih agrotehničkih i tehničkih mjera unaprijedimo proizvodnju, da poboljšamo kvalitet krme i poboljšamo prinose“, kazao je Lakić i dodao da ova grana proizvodnje predstavlja značajan izvor prihoda za veliki broj stanovnika Republike Srpske.

Milan Ćirić, predsjednik Udruženja ovčara i kozara Republike Srpske istakao je da ovo udruženje zastupa interese uzgajivača i edukacijama, seminarima i predavanjima pokušava da unaprijedi ovčarsku i kozarsku proizvodnju kako bi svi proizvođači imali preduslov za bolji razvoj svoje proizvodnje.

Značaj ovog savjetovanja istakla je Svjetlana Mičić iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi-područna jedinica Istočno Sarajevo koja je objasnila da je ovo prvo savjetovanje ovčara i kozara ne samo u Republici Srpskoj, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u ovogodišnjem pravilniku za podsticaje podržalo je uzgajivače ovaca tako što je broj grla za uslov za ostvarivanje podsticaja za ovu godinu smanjen sa 100 na 50 grla. Pored toga, Ministarstvo je povećalo iznos novca po grlu sa 10 na 30 KM. Na području naše regije ovčarstvo je negdje u drugom planu i ovaj skup je jedan od podsticaja za uzgajivače da ostanu na selu i da prošire svoja stada. U narednom periodu ćemo gledati da omasovimo ovo udruženje i da u njega uključimo što veći broj uzgajivača ovaca sa svih 12 opština Sarajevsko-romanijske regije, da bi u nekom narednom periodu imali jasniju sliku ko su proizvođači koji žele ozbiljnije da se bave ovom granom poljoprivrede“, kazala je Mičićeva i dodala da na području Sarajevsko-romanijske regije trenutno ima oko 40 hiljada grla.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izrazio je zadovoljstvo što je ova lokalna zajednica bila domaćin savjetovanja.

„Nadamo se da će ovaj skup dati podstrek ljudima sa ovog kraja i dati im nove ideje i vizije za razvoj poljoprivredne proizvodnje i stočarstva. Imamo dobre uslove za razvoj ovčarstva i kozarstva i određen broj domaćinstva koji se već bave tom proizvodnjom, koja do sada nije bila sistemski vezana i organizovana. Apelujem na naše uzgajivače da se uključe u Udruženje, da dobiju podršku i da se zajednički bore za bolji status i uslove proizvodnje“, rekao je Bjelica.

Uzgajivači ovaca i koza sa prostora cijele Republike Srpske, pokrenuli su inicijativu za udruživanje u jedinstveno udruženje koje će predstavljati interese istih i služiti daljem napretku u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji. Jedan od ciljeva udruženja je edukacija uzgajivača ovaca i koza u svim aspektima uzgoja u cilju podizanja nivoa znanja i svijesti kao preduslova za postizanje boljih proizvodnih rezultata na na farmama poštujući principe dobre odgajivačke i higijenske prakse, dobrobiti životinja i zdravstvene bezbjednosti.

Izvor: Opština Sokolac