Srbac: Opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

Opština Srbac ispunila je zahtjeve regionalnog standarda BFC SEE i stekla status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem sa ostvarenih 87.33 od maksimalnih 100 poena.

Odlukom Regionalnog savjeta, u sklopu Programa sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi koji se provodi u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i BiH, Opština Srbac stiče pravo na korišćenje naziva „Povoljno poslovno okruženje – Business Friendly Municipality“ i pravo korišćenja i isticanja zaštićenog znaka sertifikacije u naredne tri godine.

Dodjela sertifikata biće organizovana od strane Privredne komore Republike Srpske, kao tehničkog sekretarijata za realizaciju programa BFC SEE sertifikacije u Republici Srpskoj, a do kraja godine u Beogradu će proglašenje sertifikovanih opština organizovati i Regionalna mreža BFC SEE.

Sertifikat BFC SEE, između ostalog, potvrđuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje i identifikuje opštinu koja nudi najbolje uslove za ulaganje i ima najveći potencijal za razvoj što je veoma značajno za privredu i investitore koji žele da se presele ili prošire svoje poslovanje.

Evaluacioni tim sačinjen od stručnjaka iz više zemalja u proteklom periodu je provjeravao ispunjenost 10 kriterijuma i više od 60 podkriterijuma koje je Opština Srbac morala zadovoljiti kako bi unaprijedila kvalitet usluga i informacija koje se pružaju privrednicima i stranim investitorima.

Dobijanje BFC SEE sertifikata podrazumijeva dugoročno strateško planiranje, veću uključenost privrednika u donošenje odluka na lokalnom nivou, skraćenje rokova i pojednostavljenje administrativnih procedura, omogućavanje podsticaja i olakšica privredi, redizajniranje opštinske internet stranice u svrhu veće podrške privredi i investicionim potencijalima, praćenje dinamike tržišta rada i stalnu dostupnost informacija o radnoj snazi, izdvajanje sredstava za pokretanje poslovnih aktivnosti, promociju industrijskih zona, 24-očasovnu dostupnost informacija građanima u pogledu komunalnih usluga i slično.

Period važenja sertifikata ograničen je na tri godine, tokom kojih se vrši konstantna provjera, unapređenje i održivost uspostavljenih procedura, a potom slijedi proces resertifikacije koji traje devet mjeseci i koji je na dobrovoljnoj bazi, odnosno lokalne samouprave samostalno donose odluku da li žele zadržati epitet opštine ili grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Analize su pokazale da su uslovi za poslovanje u BFC SEE sredinama 70% bolji nego u gradovima i opštinama koje nemaju ovaj pečat kvaliteta, a gotovo tri puta su uspješnije u privlačenju investicija.

Od 2012. godine BFC SEE programu je pristupilo više od 80 lokalnih samouprava iz regiona.

Izvor: Opština Srbac