Teslić: Jačanje centra za investitore

Opština Teslić potpisala je ugovor o realizaciji projekta “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području opštine Teslić” koji se sprovodi u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom /REZ/ i projektom “Market mejkers” koji podržava Vlada Švajcarske.
Projekat je zasnovan na jačanju kapaciteta lokalnog Centra za investitore koji radi na principu „sve na jednom mjestu“, da bi učvrstio svoju ulogu fasilitatora za investitore i lidera u podizanju svijesti o važnosti sektora poslovnih usluga na području ove opštine, saopšteno je iz Opštinske uprave.
Jedan od ciljeva projekta jeste podržati inicijative mladih sa područja ove lokalne zajednice koje se odnose na pokretanje aktivnosti u sektoru poslovnih usluga.
Sektor poslovnih usluga ima najveći potencijal za mlade da u potpunosti iskoriste svoje talente, vještine i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata.
Poslovne usluge imaju potencijal da povećaju broj start-ap preduzeća za mlade koji su u stanju da brzo usvoje i sprovedu najnovije svjetske trendove. Na ovaj način mladi dobijaju priliku da sami sebi kreiraju radno mjesto.
Centar za investitore djeluje u sklopu opštinskog Odsjeka za razvoj i investicije.

Izvor: SRNA