Trebinje: Jači kapaciteti za upravljanje projektnim ciklusom

U Trebinju je prošle sedmice održana obuka u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata. Obuku je uspješno završilo 15 polaznika, predstavnika gradske uprave, gradske razvojne agencije i drugih lokalnih institucija koje se bave razvojem.

Seminar je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Razvojnom agencijom grada Trebinja s ciljem obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnih razvojnih agencija, institucija, javnih preduzeća i nevladinih organizacija koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Učesnici su, kroz rad u grupama, učili kako da pripreme projektne prijedloge prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije.

Razvojna agencija Republike Srpske u proteklih osam godina organizovala je 35 ciklusa obuke za predstavnike 55 jedinica lokalne samouprave koju je prošlo više od 600 zaposlenih.