Višegrad: Stručna pomoć malinarima

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Višegrad u narednom periodu će obići malinare sa područja ove opštine, kako bi pružili stručnu pomoć u malinjaku poslije berbe.

Raspored obilaska:

24.08.2017. Đurovići, Prelovska Rijeka i Prelovo

28.08.2017. Kragujevac i Podzerčić

29.08.2017. Sase, Kosovo Polje, Koritnik, Haluge

31.08.2017. Donja Lijeska, Kabernik, Osojnica

04.09.2017. Dobrunska Rijeka, Vardište

07.09.2017. Savići, Nikitovići, Vučine, Ban Polje, Unište

11.09.2017. Dubočica, Dubovo

14.09.2017. Pijavice, Ćaćice

Za više informacija, kontakt telefon je 058 630 992

 

Izvor: Opština Višegrad