Vukosavlje: Edukacija za mljekare

Resor za pružanje usluga u poljoprivredi – PJ Doboj obavještava proizvođače mlijeka u opštini Vukosavlje, da će se Zimska škola za proizvođače mlijeka održati 22.02. i 01.03. 2022. godine u sali Centra za kulturu u Modriči sa početkom u 10.00 časova.

PLAN ŠKOLE :

22.02.

  • Aktuelno stanje u oblasti biljne proizvodnje sa aspekta krize energenata i repro materijala te predlaganje rešenja, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi-PJ Doboj
  • Stanje mljekarskog sektora regije Doboj,Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi-PJ Doboj
  • Higijena u proizvodnji mlijeka, AdrijanaBogosavić
  • Metabolički poremećaji kod krava, Ivica Jožef

01.03.

  • Ishrana muznih krava, Pero Gnjidić – Sano
  • Odgoj priplodnog podmlatka u govedarstvu,Patent Ko
  • Reprodukcija u govedarstvu; plodnost i prozvodnja mlijeka, Dragiša Jestrotić-Veterinari bez granica

Izvor: Opština Vukosavlje