4 miliona evra za stručno obrazovanje i osposobljavanje

Evropska Komisija objavila je Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru pilot projekata „Stručno obrazovanje i osposobljavanje (VET) za zemlje Zapadnog Balkana“.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 17. jun 2020. godine do 12:00 časova.

Opšti cilj poziva je poboljšati i modernizovati sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu*, kao i jačati veze između stručnog obrazovanja i osposobljavanja i tržišta rada.

Cilj poziva je povećati kapacitet pružaoca usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja u navedenim zemljama, promocijom mobilnosti usmjerene na poboljšanje vještina i kompetencija nastavnika, učenika, profesora, studenata i menadžera u stručnom obrazovanju.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:

  • javne i privatne organizacije koje se bave stručnim obrazovanjem i osposobljavanjem;
  • javne i privatne organizacije koje su aktivne u oblasti tržišta rada;
  • javni ili privatni konzorcijum u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja.

Podnosilac zahtjeva ili vodeći podnosilac zahtjeva u slučaju konzorcijuma mora biti osnovan u državi članici EU.

Prijedlog projekta mora obuhvatiti najmanje sedam organizacija. Od toga pet organizacija mora biti iz tri različite zemlje iz Programa Erasmus+, a dvije organizacije iz jedne od četiri zemlje Zapadnog Balkana (BiH, Crna Gora, Albanija i Kosovo*).

Budžet predmetnog poziva je 4 000 000 evra. Maksimalan grant je 1 000 000 evra po projektu, a minimalan 700 000 evra po projektu.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.na imejl een@rars-msp.org