Banja Luka: Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu

Ambasada Republike Češke u BiH objavila Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 02. oktobar 2023. godine do 12.00 časova.

Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH (tj. sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korišćenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).

Podnosilac prijedloga projekta mora da bude:

  • registrovano pravno lice;
  • neprofitna organizacija (nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima, organizacije i agencije čije su aktivnosti usmjerene na lokalni razvoj).

Visina granta iznosi od 16 100 do 40 300 KM po projektnom prijedlogu, a obavezna finansijska kontribucija aplikanta iznosi 30% ukupne vrijednosti projekta.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.