Banja Luka: “BELT” započeo probnu proizvodnju za kupce iz Njemačke

Zahvaljujući modernizaciji proizvodnog procesa i nabavci nove opreme u vrijednosti 30.000 KM, BELT d.o.o. iz Banja Luke za proizvodnju i prodaju kožne galanterije u 2021. godini započeo je probnu proizvodnju za kupce iz Njemačke.

Vrhunski kvalitet kožne galanterije kompanije iz Banja Luke prepoznali su i brojni kupci iz Evropske Unije, pa je na njihov zahtjev ova renomirana kompanija modernizovala dio proizvodnog procesa, koji se odnosi na proizvodnju ženskih torbi i kaiševa.

Prema riječima Ratka Čubrila, dirktora i vlasnika kompanije, u nabavku nove opreme uložili su cca. 30.000,00 KM.

Uveli standard kvaliteta ISO 9001:2000

„U toku je izrada uzoraka kožne galanterije za jednog kupca iz Njemačke, kao i probna proizvodnja za drugog kupca, takođe iz Njemačke. Za sada se planirani projekti realizuju predviđenom dinamikom. Zahvaljujući uvođenju sistema kvaliteta menadžmenta prema ISO 9001:2000, dodatno smo pojačali stratešku opredjeljenost na kvalitet naših proizvoda, što je dovelo do realizacije značajnih ugovora sa ino kupcima“, istaknuo je Čubrilo.

Kompanija je nastala kao produžetak porodičog biznisa izrade kožne galanterije koji traje već preko 25 godina, dok su u prijeratnom periodu ovi poslovi obavljani kroz preduzeće „TERRA“ doo.

„Bavimo se proizvodnjom muške i ženske kožne galanterije, kao i pet opreme koju izrađujemo od visoko kvalitetne, biljno štavljene kože (goveđi blank i juneći boks). U našem asortimanu ima preko 150 različitih artikala. Takođe, proizvodimo i artikle namjenskog karaktera na zahtjev kupca, uz odgovarajući žig, odnosno logo na proizvodu“, objašnjava Čubrilo.

Najbitniji aspekti poslovanja kompanije ogledaju se kroz korištenje najsavremenije tehnologije u proizvodnom procesu izrade asortimana, kao i kroz kvalitetno edukovan kadar , kako bi profesionalno i na vrijeme ispunili sve zahtjeve kupaca.

„Sa trenutno 22 zaposlena radnika, koji su stručno osposobljeni za obavljanje djelatnosti i najsavremenijim potrebnim mašinama i alatima, spremni smo da kvalitetno i na vrijeme odgovorimo svim zahtjevima tržišta“, naglasio je direktor BELT-a.

Menadžment BELT d.o.o. ima strateški interes da bude lider u svojoj djelatnosti i da permanentno radi na dodatnoj optimizaciji i poboljšanju efikasnosti kompletnog poslovanja.

PDCA ciklus poslovanja

„U poslovanju BELT-a koristi se procesni pristup, koji uključuje PDCA ciklus „planirajte–uradite–provjerite–djelujte”(Plan–Do–Check–Act)” i razmišljanje zasnovano na riziku. U ovom lancu vrijednosti, bitno je imati sigurne i kvalitetne dobavljače repromaterijala, koji će na vrijeme izvršiti isporuku kako u zemlji, tako i u inostranstvu, da bi se proizvodnja nesmetano odvijala i u zadatim rokovima stigla do krajnjeg kupca“, tvrdi Čubrilo.

Osnovna misija kompanije je snabdjevanje njihovih klijenata sa kožnim proizvodima vrhunskog kvaliteta, zatim pokretanje domaće proizvodnje kožnih proizvoda i obezbjeđivanje kontinuiteta u asortimanu.

„Naša vizija je da budemo sinonim za preduzeće koje stalno postavlja više standarde u poslovanju, kako u oblasti proizvodnje predmeta od kože i srodnih materijala, tako i u oblasti odnosa sa korisnicima naših proizvoda i novim trendovima poslovanja, te u najsavremenijoj obuci svojih zaposlenika“, rekao je, između ostalog Čubrilo.

„U slučaju povoljnih okolnosti vezano za pandemiju, očekujemo napredak u svim aspektima poslovanja, a posebno u nastavku zaključivanju ugovora sa ino kupcima“, dodao je Čubrilo.

Njihova očekivanja u 2021. godini su znatnim dijelom vezana za daljnji razvoj situacije u vezi sa pandemijom COVID-19.

Piše: (Irena Vasić-Dobrić)

Izvor: Poslovne novine