Banja Luka: Brojne prednosti cirkularne ekonomije i reciklaže u tekstilnoj industriji

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske učestvovali su na prvom sastanku povodom početka međunarodnog projekta „Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrijednosti“ – TEX-DAN.

Sastanak je održan od 4. do 6. marta u mađarskom gradu Pečuh, a domaćin je bila agencija STRIA koja je vodeći partner u ovom projektu.

Razgovarano je o ciljevima projekta, kao i o tome kako uključiti što više preduzeća iz tekstilne i modne industrije u sistem cirkularne ekonomije, ali i o problemima zbog kojih se mala i srednja preduzeća ne odlučuju na ovaj vid poslovanja. Tom prilikom ukazano je i na brojne prednosti korištenja cirkularne ekonomije i reciklaže.

Učesnici projekta su tokom boravka u Pečuhu posjetili i fabriku „Karma“ koja se bave proizvodnjom rukavica od prirodnih materijala. Radi se o preduzeću koje puno pažnje posvjećuje zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom. Plan ovog preduzeća je da u narednih nekoliko godina pređu na potpuno iskorištavanje otpada u proizvodnji i u tome sarađauju sa Tehnološkim fakultetom u Pečuhu.

Osim Razvojne agencije Republike Srpske na sastanku su učestvovali i predstavnici još 13 partnerskih organizacija iz 11 zemalja Dunavske regije.

Projekat TEX-DAN sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa.

Cilj projekta je usvajanje tehnologija u MSP za poboljšanje cirkularnosti u tekstilnoj i modnoj industriji, kao i unapređenje lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika koje promovišu ovu oblast.