Banja Luka: Javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine

Ministarstvo trgovine i turizma poziva na javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godine koje organizuje Ministarstvo uz tehničku asistenciju projekta „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od Evropske unije, a koje će se održati 29.08.2022. godine sa početkom u 11 časova u hotelu Courtyard by Marriott u Banjoj Luci.

Cilj javnih konsultacija je da se izradi kvalitetan, objektivan i sprovodiv dokument koji će u narednom sedmogodišnjem periodu definisati politike, mjere i aktivnosti rada Ministarstva trgovine i turizma i istovremeno obezbijediti efikasnu saradnju svih partnera u sektoru trgovine sa ciljem kontinuiranog razvoja sektora trgovine, kao značajnog faktora rasta bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske.