Banja Luka: Podrška ženskim biznisima u prehrambenoj industriji

WEXPORT FOOD (“Žene u izvozu hrane”) je specijalan program podrške ženskim biznisima u prehrambenoj industriji zemalja Zapadnog Balkana usmjeren ka unapređenju konkurentnosti i prodaje na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Prijava na konkurs se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem prijave dostupne na ovom LINKU.

O programu

Kompanija Filly Foods, specijalizovana za prodaju etno, visoko-kvalitetne i premijum hrane sa sjedištem u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države, u okviru aktivnosti: “Podrška elektronskoj prodaji u SAD za žene preduzetnice u prehrambenoj industriji sa Zapadnog Balkana” raspisuje konkurs za izbor 11 ženskih kompanija u prehrambenoj industriji čiji će selektovani proizvodi biti ulistani na elektronske platforme za prodaju hrane u SAD.

Aktivnost umjerena ka jačanju konkurentnosti ženskih biznisa u prehrambenoj industriji i unapređenju prodaje njihovih proizvoda na tržištu Sjedinjenih Američkih Država organizuje se u okviru regionalnog CATALYZE Programa za podsticanje rasta i razvoja MSP. Program realizuje Palladium International grupa uz finansijska sredstva Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Kome je konkurs namijenjen?

Ukoliko ste žena osnivač, vlasnica ili se nalazite na rukovodećoj poziciji u kompaniji koja se bavi proizvodnjom inovativnih, organskih, visoko-kvalitetnih ili premijum prehrambenih proizvoda sa rokom trajanja 12+ mjeseci pozivani ste da se prijavite na ovaj konkurs.

Nudi se kompletna podrška u u pripremi i realizaciji izvoza, prodaji u SAD kroz pozicioniranje i plasman u onlajn kanalima, uključujući: mentorsku podršku prilikom pripreme za izvoz i ispunjavanja svih regulativa i uslova, organizaciju špedicije i transporta, redizajn etikete, ulistavanje na onlajn platforme za prodaju hrane, promociju proizvoda kroz posebno kreirane i sponzorisane digitalne kampanje na američkom tržištu i direktnu promociju ka kupcima na tržištu SAD (tasting events).

Konkurs je otvoren od 15. avgusta do 3. oktobra 2022. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Preduzetnice i privredna društva registrovana u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija) čiji su osnivači, vlasnici ili rukovodioci žene;
  • Privredni subjekti sa izmirenim svim obavezama po pitanju poreza i doprinosa;
  • Privredni subjekti bez izrečene zabrane obavljanja djelatnosti u prethodne tri godine.

Istovremeno, potrebno je da ispunjavate sljedeće uslove:

 • Obavljate djelatnost iz segmenta proizvodnje hrane;
  • Imate finalan proizvod koji je već plasiran na tržištu u zemlji ili inostranstvu;
  • Imate sopstvenu proizvodnju (prednost će imati one kompanije koje koriste sopstvene sirovine);
  • Da je proizvod proizveden u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana;
  • Da ne zahtjeva poseban temperaturni režim i može da se skladišti na temperaturi do 25C;
 • Ispunjavate sve zahtjeve u pogledu bezbjednosti i kvaliteta hrane (minimum HACCP standard).

Za sve detaljnije informacije u vezi konkursa i aktivnosti “Podrška elektronskoj prodaji u SAD za žene preduzetnice u prehrambenoj industriji sa Zapadnog Balkana” možete da nam pošaljete e-mail na wexportfood@fillyfoods.com