Banja Luka: Javni poziv Aktiviranje i zapošljavanje mladih žena i muškaraca

Objavljen je Javni poziv Aktiviranje i zapošljavanje mladih žena i muškaraca (15-29 godina) koji se finansira u okviru projekta EU4Employment.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 04. mart 2024. godine.

Cilj Poziva je kreiranje i sprovođenje integralnog programa aktiviranja, obuke i zapošljavanja neaktivnih i nezaposlenih mladih žena i muškaraca (starosti od 15 do 29 godina).

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:

  • Zavodi za zapošljavanje;
  • Centri za socijalni rad;
  • Udruženja građana koji zastupaju interese osoba koje se teško mogu zaposliti;
  • Udruženja građana orijentisana na razvoj tržišta rada;
  • Jedinice lokalnih samouprava i razvojne agencije;
  • Institucije za obrazovanje i obuku;
  • Poslodavci i preduzeća i
  • Nezavisni stručnjaci koji mogu doprinijeti poboljšanju položaja dugoročno nezaposlenih osoba na tržištu rada.

Ukupan budžet poziva iznosi 1,25 miliona američkih dolara. Finansiraće se najmanje pet projektnih prijedloga čiji iznos bespovratnih sredstava mora biti između 200 000 i 250 000 američkih dolara.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.