Banja Luka: Javni poziv za dodjelu plastenika

Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, raspisao je javni poziv za dodjelu 20 plastenika sa pratećom opremom u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za 2017. godinu.
Pravo učešća u projektu i dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade nezaposlene osobe sa područja grada Banje Luke koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili članovi njihove uže porodice ili zemljište ustupljeno na korištenje ili zemljište uzeto pod zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
Popunjeni obrazac zahtjeva, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti potrebno je dostaviti na protokol Centra sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana.

Dokumeti:

Javni poziv

Pravilnik