Banja Luka: Javni poziv za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona.

Uslovi za ostvarivanje prava na sredstva, namjena, kriterijumi za ocjenjivanje prijava i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava propisani su Uredbom o postupku dodjele sredstava.

Ukupan iznos sredstava, koja se dodjeljuju privrednim društvima i preduzetnicima, po javnom pozivu iznosi 2 mil KM, a sredstva se dodjeljuju kroz dva programa i to:

– program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode do 3 mik KM, zapošljavaju od pet do 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 50.000 KM,

– program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode veće od 3 mik KM, zapošljavaju više od 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.

Privredni subjekt može se prijaviti samo na jedan od ova dva programa, a ukupno raspoloživa sredstva se utvrđuju i dodjeljuju u jednakim iznosima po programima.

Javni poziv traje do 2. novembra,
 a svi obrasci za popunjavanje mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.