Banja Luka: Javni poziv za pružanje besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije za preduzeća u RS

Razvojna agencija Republike Srpske raspisala je Javni poziv za pružanje besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije za preduzeća u Republici Srpskoj.

Cilj ove obuke je da polaznici ovladaju vještinama strateškog planiranja u oblasti prodaje i marketinga, kako bi za svoje preduzeće kreirali prodajno-marketinšku strategiju koja će im omougućiti efikasniju realizaciju poslovnih ciljeva. Osim obuke, sa polaznicima će biti organizovan i mentorski rad, kako bi im se pomoglo prilikom definisanja osnovnih elemenata njihovih strateških planova.

Obuka će se održati u Banjoj Luci tokom maja 2021. godine.

Više detalja pogledajte OVDJE.