Banja Luka: Poreska uprava Srpske prikupila više od 3 milijarde KM javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u prošloj godini na račun javnih prihoda Srpske prikupila ukupno 3,103 mlrd KM, što je za 362,1 mil KM ili 13% više u odnosu na godinu ranije, odnosno za 10% više u odnosu na projekcije naplate za 2022. godinu, izjavio je direktor Poreske uprave Srpske Goran Maričić.

Maričić je istakao da je “ovo prvi put od osnivanja Poreske uprave Srpske i uopšte naplate direktnih poreza u Srpskoj, da je u toku jedne kalendarske godine prikupljeno više od tri milijarde maraka javnih prihoda”.

– Upravo takvi podaci pokazuju da su u Republici Srpskoj nastavljena pozitivna kretanja ukupnog poslovnog ambijenta, te da Poreska uprava Srpske pravovremeno provodi aktivnosti na redovnoj naplati, a što se direktno oslikava i na konačno stanje na računu javnih prihoda Srpske – rekao je Maričić.

Maričić je istakao da je, posmatrano po pojedinim grupama javnih prihoda, evidentno da je procentualni rast zabilježen u svim segmentima.

– Tako je naplata direktnih poreza u prošloj godini veća za 32%, doprinosa za 10%, a ostalih javnih prihoda za 6%, u odnosu na 2021. godinu. Doprinosi su u protekloj godini naplaćeni u iznosu od 1,967 mlrd KM, što je za 174,8 mil KM više nego u 2021. godini, iako je prošle godine došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12% na 10,2% – precizirao je Maričić.

Maričić je dodao da je naplata doprinosa za Fond PIO i za Zavod za zapošljavanje veća za po 15%, za Fond dječje zaštite se bilježi povećanje od 16%, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u 2021. godini.

– Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od oko 643,3 mil KM, što je za 157,7 mil KM više nego godinu ranije. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 329,8 mil KM, što je za 86,7 mil KM ili 36% više nego 2021. godine. Pored toga, značajan rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 268,1 mil KM, što je za 35% više u odnosu na uporedni period – naveo je Maričić.

Prema njegovim riječima, kod ostalih javnih prihoda naplata je iznosila 492,4 mil KM, što je za 29,5 mil KM više u odnosu na godinu ranije, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 18, odnosno 38% dok je naplata taksi i naknada na nivou prošlogodišnje iako je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

– Što se tiče samo decembra prošle godine, naplata je iznosila 287,6 mil KM, što je za 26,9 mil KM ili 10% više nego u istom mjesecu 2021. godine, pri čemu je naplata direktnih poreza i ostalih javnih prihoda veća za po 9%, a doprinosa za 11% – rekao je Maričić.

Izvor: ba.ekapija.com