Drvar: Raspisan tender za sanaciju poslovne zone Mlin

Opština Drvar raspisala je tender za izradu projektne dokumentacije za poslovnu zonu Mlin, koja je podjeljena u dvije faze: izrada idejnog projekta i izrada glavnog projekta.

Opština Drvar na osnovu Strateškog plana za razvoj opštine za period od 2021. do 2027 predviđa kao jedan od svojih ključnih strateških projekata – rekonstrukciju i uređenje poslovne zone Mlin, kako bi se stvorili uslovi za rad malih i srednjih preduzeća.

Trenutno u poslovnoj zoni radi samo PJPD Yumco i zapošljava 100 radnika.
Građevinska parcela na kojoj se planira sanacija i izgradnja novih objekata je u vlasništvu Opštine Drvar ukupne površine 23.798 m2. Čini je ograđeni kompleks postojeće poslovne zone objekata različite spratnosti, sa unutrašnjim saobraćajnicama i parking prostorima.

Izvor: ba.ekapija.com