Banja Luka: Povezati obrazovanje i preduzeća

Banja Luka ima pretenzije da postane regionalni centar za obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage u drvoprerađivačkoj industriji i u tom pravcu su već učinjeni prvi koraci. Ovo je zaključeno na sastanku predsjednika Skupštine grada Zorana Talića i dekana banjalučkog Šumarskog fakulteta Vojislava Dukića.
Izvoz drvne industrije u BiH je u 2016. godini porastao za 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a izvoz namještaja je činio 37,7 odsto ukupnog izvoza. Drvna industrija je jedan od najvažnijih sektora u BiH i zapošljava gotovo 30.000 ljudi.
– U drvoprerađivačkoj industriji postoji problem sa kvalifikovanim kadrovima što smo imali priliku da se uvjerimo i nakon sastanaka sa švajcarskim investitorom i vlasnikom prnjavorskog „Standarda“ Edinom Dacićem. Želimo da pokrenemo ideju da se u Banjoj Luci otvori poseban centar za obrazovanje kadrova u ovoj oblasti, sa ciljem da uvežemo privrednike, kadrove i obrazovni sektor – rekao je predsjednik Talić.
Vojislav Dukić smatra da bi ovakav centar bio vrlo značajan za naš grad i cijeli region i iskazao spremnost da se aktivno uključi u realizaciju ovog projekta.

Izvor: Grad Banja Luka