Banja Luka: Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Podrška mrežama bioskopa“

U okviru Programa EU Kreativna Evropa (2014-2020), potprogram Mediji, objavljen je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Podrška mrežama bioskopa“. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28. maj 2020. godine.
Cilj predmetnog poziva je podrška stvaranju i upravljanju mrežom bioskopa.
Mreža bioskopa je grupa evropskih nezavisnih bioskopa, koje preko pravno konstituisanog tijela za koordinaciju, razvijaju zajedničke aktivnosti u oblasti prikazivanja i promocije evropskih filmova.
Prihvatljive aktivnosti predmetnog poziva su:

  • Promocija i prikazivanje evropskih filmova;
  • Obrazovne aktivnosti;
  • Promotivne i marketinške aktivnosti u saradnji sa drugim distributivnim platformama (npr. TV emiteri).

Aktivnosti moraju da traju od 1. januara do 31. decembra 2021. godine.
Ukupan budžet Poziva iznosi 10 900 000 evra, bespovratna sredstva EU ograničena su na maksimalnu stopu sufinansiranja od 50% prihvatljivih troškova.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020_en .