Banja Luka: Poziv za učešće na poslovnim susretima

Dobro došli na virtuelne 1:1 poslovne sastanke pod nazivom „Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event”.

Virtuelni događaj organizuje ART-ER Attractiveness Research Territory, regija Emilija-Romanja iz Italije, u saradnji sa partnerima iz SIMPLER Consortium. 
Razvojna agencija Republike Srpske, kao koordinator konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, jedan je od organizatora ovog događaja.

Poslovni susreti će se održati u okviru R2B – Research to Business, „Međunarodne izložbe industrijskog istraživanja i inovativnih vještina“, 15. put ove godine. Onlajn sastanci će se održati tokom 3 dana: 10, 11. i 12. juna 2020. godine.

Agenda

  • jun: International ClustertoCluster meeting posvećeni klasterima, sa razgovorima uživo i planiranim poslovnim susretima;
  • 11-12. jun poslijepodne: Innovat&Match 2020 brokerage event posvećen širem krugu učesnika (kompanije, univerziteti, istraživački centri, klasteri i ostali zainteresovani subjekti).

Sastanci će biti fokusirani na 3 glavne oblasti:

Plavi rast;

Digitalni rast;

Održivi rast;

KAKO UČESTVOVATI

Registracija za događaj je besplatna, zakazivanje sastanaka je već počelo. Učesnici mogu da se registruju na sljedećem linku: https://innovatmatch-2020.b2match.io/signup.

Registracija učesnika je moguća najkasnije do 8. juna 2020. godine u 13:00 sati. Molimo Vas da tokom postupka izrade profila učesnika odaberete Razvojnu agenciju Republike Srpske kao kancelariju za podršku.

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org