Banja Luka: Predstavljeni mehanizmi podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju

„Kako podržati ponovne početnike u poslovanju“ naziv je onlajn radionice koju je Razvojna agencija Republike Srpske organizovala danas u okviru aktivnosti projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“-DanubeChance 2.0. Radionica je dio Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju koji se provodi u okviru ovog projekta, a koji sufinansira Evropska unija iz fondova ERDF, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva «druge šanse».

Cilj današnje radionice, koja je prvenstveno bila namijenjena predstavnicima institucija vlasti, institucijama/organizacijama koje pružaju podršku preduzetnicima i finanansijskim institucijama, bio je da ih informiše o vidovima podrške za ovu grupu preduzetnika u Republici Srpskoj i Evropskoj uniji, kao i mehanizmima podrške koji postoje u drugim zemljama i mogućnostima njihove primjene u Republici Srpskoj.

Učesnicima radionice danas je predstavljen i Regionalni akcioni plan za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj.
Morten Moler, menadžer projekta „Early Warning Europe“ koji se odnosi na mehanizam ranog upozorenja, predstavio je iskustva i naučene lekcije iz ovog projekta, koji je primjer dobre prakse iz Evropske unije.

U okviru radionice razgovaralo se i o provođenju Regionalnog akcionog plana i mogućnostima primjene primjera dobre prakse zemalja Evropske unije u Republici Srpskoj.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Poreske uprave, APIF-a i lokalnih razvojnih agencija iz Doboja, Bijeljine, Ugljevika, Trebinja, Istočnog Sarajeva, Gradiške i Prijedora.

5-modul annotation-2020-06-05-124114