Banja Luka: Prva godina bez nameta za mlade poslodavce

Mladima koji osnuju preduzeća u Srpskoj biće vraćen novac koji uplate za poreze i doprinose za zaposlene radnike u prvoj godini poslovanja.

Predviđeno je to programom rada Vlade Srpske u dijelu koji je posvećen mladima. U ekspozeu, koji je premijer Radovan Višković predstavio, naglašeno je da glavni cilj i vizija sistema Srpske treba da bude preusmjerena na mlade, kroz korekciju u preraspodjeli.

– Dugogodišnji negativni demografski trendovi, podstaknuti lošim prirodnim priraštajem, starenjem i migracijama stanovništva doveli su do smanjenja ponude radne snage. Zajedno sa poslovnom zajednicom kreiraćemo niz sistemskih mjera podrške mladima. Obezbijedićemo ranije uključivanje učenika i mladih u svijet rada. Posebno ćemo isticati digitalna rješenja, fleksibilnost poreskih i regulatornih institucija koji u kratkom roku mogu riješiti problem nepovezanosti između radnog potencijala i tržišta rada u Srpskoj – navedeno je u ekspozeu premijera Viškovića.

Podvukao je da će nova Vlada ići ka uspostavljanju sistema “Paketa mjera za mlade”.

– Fokus će biti na mjerama povrata poreza i doprinosa za novozaposlene radnike u novoosnovanim kompanijama za prvu godinu poslovanja, čiji vlasnici su mladi, te subvencije za kupovinu prve nekretnine – navedeno je u programu rada premijera Viškovića.

Iz Unije udruženja poslodavaca RS navode da je upravo njihov prijedlog bio da Vlada podrži mlade koji osnivaju preduzeća.

– Smatramo da je potrebno podržati mlade poslodavce u prvoj, ali i u drugoj godini pokretanja biznisa jer je najveći rizik poslovanja upravo u tom periodu. To je dobra mjera i očekujemo na kraju da ona bude i realizovana, a ne da ostane samo pomenuta u programu rada novog saziva Vlade Srpske – rekao je Glasu Srpske direktor Unije udruženja poslodavaca RS Saša Aćić.

Naglasio je da očekuju i kroz razne garancije da budu podržani mladi koji se odluče na osnivanje preduzeća.

– Nadamo se da ćemo realizacijom tih mjera imati što više mlađih poslodavaca u narednim godinama – zaključio je Aćić.

Iz Omladinskog savjeta RS naveli su da podržavaju sve aktivnosti Vlade koje su upućene mladima.

– Vlada time pokazuje da aktivno radi na poboljšanju položaja mladih u Srpskoj. Nove mjere namijenjene mladima, subvencije za kupovinu nekretnine kao i olakšice pri otvaranju firmi umnogome će doprinijeti aktivnijem uključivanju mladih u društveni život i doprinijeti da ostanu u Republici Srpskoj – rekao je Glasu predsjednik Omladinskog savjeta RS Mladen Pjevčević. Podvukao je da se sa mjerama upućenim mladima mora nastaviti kako bi bio obezbijeđen njihov napredak i ostanak na području Srpske.

Osnivanje centara

Iz Omladinskog savjeta RS poručili su da stoje na raspolaganju institucijama Srpske u kreiranju politika prema mladima i drugim aktivnostima koje su usmjerene ka njima.

– Na sastanku koji smo nedavno održali sa predsjednikom Vlade Radovanom Viškovićem razgovarali smo o formiranju nove Vlade kao i o drugim značajnim pitanjima za mlade kao što su izgradnja Resursnog centra i Omladinskog centra, te aktivnosti vezane za jačanje kapaciteta omladinskih organizacija na lokalnom nivou – rekao je Mladen Pjevčević.

Izvor: ba.ekapija.com