Banja Luka: Skoro 11.000 privrednika se prijavilo za isplate aprilskih minimalaca

Prema podacima Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, do 2. juna je Poreskoj upravi Republike Srpske dostavljeno 10.864 obrađenih prijava privrednih subjekata kojima je zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom u aprilu i koji po tom osnovu ostvaruju pravo na najnižu platu i pripadajuće doprinose za mjesec april.
Službenici svih resornih ministarstva u Vladi Republike Srpske, u okviru svojih nadležnosti, su uključeni u obradu prijava, te Poreskoj upravi Republike Srpske dostavljaju spiskove prijavljenih privrednih subjekata, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu. Obrađeni podaci iz Poreske uprave Republike Srpske se prosljeđuju Ministarstvu finansija Republike Srpske, nakon čega se vrši uplata sredstava na račune radnika, za koje su poslodavci podnijeli zahtjeve.
Osim privrednih subjekata iz ove kategorije, finansijsku pomoć iz Kompenzacionog fonda će, kada budu definisani uslovi posebnom Uredbom, dobiti i pravna lica i preduzetnici koji nisu obustavljali rad u aprilu, ali su poslovali sa smanjenim obimom kao posljedica djelovanja pandemije izazvane vurusom korona.
Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva još jednom sva pravna lica i preduzetnike, koji su se prethodno prijavili na spisak za dodjelu sredstava za mjesec april, da se prijave i Poreskoj upravi Republike Srpske prije 10. juna, jer nakon toga gube pravo na isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine.

Izvor: ba.ekapija.com