Banja Luka: U poslovnoj zoni Novakovići firme žele graditi nove i rekonstruisati postojeće proizvodne objekte

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana proizvodno-poslovne zone u Novakovićima u Banjaluci na javnom uvidu je izložen do 17. oktobra ove godine.

Predmet ove revizije, kako su rekli eKapiji iz gradske uprave, predstavlja područje koje se nalazi u sjevernom dijelu urbanog područja Banjaluke, a koje je bilo obuhvaćeno Regulacionim planom proizvodno-poslovne zone u Novakovićima usvojenim 2009. godine.

Iz obuhvata revizije Plana izuzet je prostor koji je definisan Odlukom o izradi izmjene dijela Regulacionog plana proizvodno-poslovne zone u Novakovićima.

Ukupna površina područja koje je obuhvaćeno revizijom iznosi 12,22 hektara, a odnosi se na prostor proizvodno-poslovne zone u Novakovićima i individualnog stambenog naselja uz Ulicu Blagoja Parovića.

Razlog za reviziju Plana, ogleda se i u potrebi usaglašavanja planskih rješenja sa stvarnim stanjem i potrebama na terenu, te analizom realizovanih i planiranih sadržaja i drugačijim načinom organizacije prostora.

– Na predmetnom prostoru izražen je veliki interes privrednih subjekata za gradnjom novih i rekonstrukcijom i dogradnjom postojećih proizvodnih i poslovnih objekata, kao i redefinisanjem saobraćajnih površina.

Revizija Plana treba da definiše nove fizičke strukture, koje će se prilagoditi novim okolnostima, već izgrađenim objektima, potrebama stanovništva i prostoru u okruženju, te doprinijeti intenziviranju privrednih aktivnosti na predmetnoj lokaciji – rekli su iz gradske uprave.

Izvor: ba.ekapija.com