Banja Luka: Učestvujte na poslovnim susretima FINNOvation meetEENg

FINNOvation meetEENg je onlajn b2b događaj za inovativne kompanije koji organizuju savjetnici najveće mreže podrške za mala i srednja preduzeća,  Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network – EEN).

Događaj je namijenjen kompanijama koje traže:

  • trgovinske partnere (distributeri ili dobavljači);
  • potencijalne proizvođače ili podizvođače;
  • projektne partnere za zajedničko istraživanje i razvoj;
  • nove mogućnosti ulaganja: identifikaciju koinvesticionih partnera ili druge strateške investicije.

Učesnici će imati priliku da predstave svoje potrebe EEN savjetnicima iz regiona Zapadnog Balkana, Hrvatske i Srbije, kompanijama i široj publici, ili da dobiju personalizovanu savjetodavnu podršku, besplatno.

ZAŠTO UČESTVOVATI?

Ako ste start-up, spin-off, spin-out ili MSP čija je konkurentska prednost zasnovana na inovacijama i tražite međunarodnu saradnju, imaćete priliku da:

  • predstavite svoj proizvod ili riješenje pred EEN savjetnicima iz regiona (Zapadnog Balkana, Hrvatske i Slovenije) i potencijalnim partnerskim kompanijama;
  • dobijete personalizovanu savetodavnu podršku.

Savjetnici EEN-a sa svojom opsežnom bazom podataka klijenata i preko 15 godina iskustva u pomaganju preduzećima da inoviraju i rastu, fokusiraće se na potrebe kompanija koje učestvuju i pomoći im da efikasnije identifikuju potencijalne prilike za pronalaženje partnera.

KAKO?

Prijavite se putem: https://docs.google.com/forms/d/1_u2u4vaurKZmFJWOGn8Qws2YWvTJ1Hcv9vTYdJQrOXM/edit  do 14. marta.

Savjetnici EEN će izabrati 10 malih i srednjih preduzeća do kraja marta kako bi predstavili svoja inovativna rješenja i potrebe tokom sastanka FINNOvation meetEENg. Izlaganje će pratiti unaprijed definisanu strukturu, koja se sastoji od 3-minutne prezentacije i 5 minuta za pitanja i odgovore. Mala i srednja preduzeća koja nisu odabrana za izlaganje, dobiće namjensku savjetodavnu podršku, uključujući analizu potreba i nedostataka, definisani akcioni plan i stalnu podršku tokom implementacije.

Rok za podnošenje prijava je 14. mart 2024. godine.

Jezik događaja: engleski

Gde i kada? Datum: 16. maj (četvrtak)

Vrijeme: od 10.00 do 11.30 časova

Lokacija: onlajne

Ovaj događaj organizuju FINNO savetnici, članovi FINNO platforme. FINNO platforma nudi relevantne usluge podrške inovacijama, uključujući dostupno finansiranje i mogućnosti za inovacije pogodne za mala i srednja preduzeća. Pomaže kompanijama, istraživačkim mrežama i/ili akademicima u komercijalizaciji kreativnih ideja na globalnim tržištima.

https://www.finnosee.eu/finnovation-meeteeng/

FacebookTwitterEmailGmailViberTelegram