Banja Luka: Učestvujte na poslovnim susretima u okviru 9. Foruma strategije EU za Jadransko-jonski region – EUSAIR

Razvojna agencija Republike Srpske poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na poslovnim susretima u okviru 9. Foruma strategije EU za Jadransko-jonski region – EUSAIR. Organizator događaja je Hrvatska gospodarska komora i EUSAIR Facility Point, zajedno sa koorganizatorima, a u okviru Evropske mreže preduzetništva – EEN.

Ovaj brokerski događaj okuplja mala i srednja preduzeća, istraživačke institucije, univerzitete, razvojne organizacije, udruženja i druge organizacije iz deset (10) EUSAIR zemalja (Italija, San Marino, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Grčka i Albanija).

B2B sastanci predstavljaju jedinstvenu priliku za pronalaženje partnera ili novih kontakata za poslovnu, tehnološku i projektnu saradnju u cilju povezivanja regiona, unapređenja kvaliteta i zaštite životne sredine, kao i oblasti plavog rasta, održivog turizma i unapređenja društvene kohezije.

Iskoristite priliku da besplatno učestvujete na B2B sastancima koji će se održati 16. maja 2024. od 10:00 do 13:00 sati, na licu mjesta (samo lični sastanci) u Šibeniku.

B2B sastanci su najefikasniji način za identifikaciju i pronalaženje međunarodnih partnera – izaberite svoje sastanke u skladu sa svojim potrebama na osnovu informacija o drugim učesnicima.

Ciljevi koje želimo da postignemo za vaše uspješno učešće:

  • Upoznajte nove poslovne partnere i kupce
  • Otkrijte nove proizvode i usluge
  • Upoznajte nove dobavljače i projektne partnere
  • Saznajte o najnovijim poslovnim trendovima

Učešće na ovim B2B sastancima je besplatno.

Registracija i više informacija dostupni su na zvaničnom sajtu događaja: www.b2match.com/e/9th-eusair-forum-and-b2b.

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju potencijalnim učesnicima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org