Banja Luka: Usvojen Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske  je,  u prvom dijelu 14. redovne sjednice održane 09.02.2021. godine, usvojila Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske.

U odnosu na važeće zakonsko rješenje, Prijedlogom ovog zakona preciziran je postupak osnivanja i početak rada slobodne zone, budući da se u ovom postupku zahtijeva uključenost više nadležnih organa i institucija različitih nivoa vlasti, kao i paralelna primjena Zakona o slobodnim zonama Republike Srpske i Zakona o slobodnim zonama u BiH.

Na ovaj način zainteresovanim subjektima je puno jasnija procedura i potrebna dokumentacija prilikom postupka osnivanja slobodne zone.  Pojedine procedure su pojednostavljene na način da institucije pribavljaju dokumentaciju po službenoj dužnosti.

Nadalje, u odnosu na postojeće zakonsko rješenje jasnije je propisana nadležnost i uloga svih institucija Republike Srpske u osnivanju i praćenju rada slobodnih zona, a Ministarstvo privrede i preduzetništva određeno je kao nadležni organ koji učestvuje u postupku osnivanja slobodne zone i vodi evidenciju o broju slobodnih zona na teritoriji Republike Srpske i rezultatima njihovog poslovanja.

Takođe, jedna od značajnih novina u ovom zakonu, jeste i propisivanje obaveze izvještavanja Vlade Republike Srpske o poslovanju slobodnih zona koje se nalaze na njenoj teritoriji kao pretpostavka za praćenje rada zona i unapređenje ove oblasti.

Normirane su i odredbe o promjeni granica slobodne zone.

Prijedlogom zakona regulišu se i druga važna pitanja: poreske i carinske olakšice, zasnivanje, trajanja i prestanak radnih odnosa u slobodnoj zoni, osnivanje i poslovanje banaka u slobodnoj zoni i dr.

Važeći Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske usvojen je 2003. godine, a ova oblast je regulisana i Zakonom o slobodnim zonama u BiH, koji je u važećoj formi usvojen 2009. godine. Postojeća legislativa omogućava osnivanje slobodnih zona u Republici Srpskoj, ali postojala je potreba da se osavremeni, doradi, precizira i unaprijedi.

Izvor: INVEST SRPSKA