Banja Luka: Započnite vlastiti posao uz podršku Akcelerator programa

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, raspisuje javni poziv za učešće u akcelerator programu koji će se provoditi na području grada Istočno Sarajevo.

Program se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, gradom Istočno Sarajevo, te opštinama u sastavu Grada Istočno Sarajevo.

O AKCELERATOR PROGRAMU

Akcelerator program namjenjen je početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.

Programom je obezbjeđena podrška početnicima u poslovanju u cilju realizacije njihove poslovne ideje koja obuhvata:

 • besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh;
 • besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti;
 • novčane i nenovčane nagrade za najuspješnije poslovne ideje;
 • korišćenje besplatnog prostora za rad u okviru poslovnog inkubatora;
 • podršku u pronalasku dodatnih izvora finansiranja;
 • povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu.

PRAVO UČEŠĆA

Prijavite se, ukoliko:

 • Ste kreativni i planirate započeti vlastiti posao na području grada Istočno Sarajevo;
 • Imate inovativnu poslovnu ideju ali nemate dovoljno znanja i/ili finansijskih sredstava da samostalno započnete vlastiti posao;
 • Spremni ste na stalno učenje i usvajanje najboljih praksi;
 • Imate ili izgrađujete perspektivan tim koji je neophodan da provede poslovnu ideju.

Pravo učešća u akcelerator programu mogu da ostvare:

 • Državljani Republike Srpske/BiH ili lica sa odobrenim trajnim boravkom u BiH koji imaju inovativnu poslovnu ideju;
 • Pojedinci ili timovi koji nemaju registrovanu djelatnost, a žele da započnu vlastiti posao;
 • Registrovani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost kraće od 18 mjeseci.

Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, igre na sreću, finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

Kandidati se mogu prijaviti kao samostalni podnosioci ili kao tim. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član tima.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći OVDJE.

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do 19. aprila 2021. sa naznakom „Prijava za učešće u akcelerator programu“.

 

OCJENA I IZBOR UČESNIKA

Proces odabira učesnika sastoji se iz dvije faze:

 1. administrativna provjera prijava;
 2. predstavljanje odabranih poslovnih ideja koje ulaze u program akceleracije.

 

Nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv, vrši se administrativna provjera prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Svi prijavljeni koji ispunjavaju uslove biće pozvani na predstavljanje poslovne ideje pred komisijom za ocjenu poslovne ideje, kada će im biti predstavljene i dalje aktivnosti programa.

Kriterijumi kojima će se voditi komisija za ocjenu poslovne ideje su: ocjena poslovne ideje (izvodljivost i inovativnost), ocjena tržišta i konkurencije i društvena korisnost (zapošljavanje mladih i žena i dr.)