Derventa: Lider u izvozu

Derventska privreda je, prema podacima Agencije za posredničke,informativne i finansijske poslove -APIF, u 2016. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 400.462.574,00 KM ili za 13,79 odsto više u odnosu na 2015. godinu. Ukupni rashodi iznosili su 376.265.213,00 KM što je za 7,89 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupna neto dobit derventske privrede u 2016. godini iznosi 21.399.218,00 KM.
Prema podacima Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Opština Derventa je ostvarila izvoz veći za 33,53 posto, dok je uvoz veći za 2,96 posto. Derventa je i dalje zadržala lidersku poziciju u izvozu na nivou dobojske regije sa učešćem od 55,44 odsto.Pokrivenost uvoza izvozom je 144,08 odsto.
U izvozu Republike Srpske opština je učestvovala sa 10,81 odsto,a izvoz je, kao i prethodnih godina,najvećim dijelom ostvaren u Austriju, Švedsku, Italiju, Njemačku, Francusku, Mađarsku, Slovačku Republiku i Tursku.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna bruto plata po radniku u 2016. godini na području opštine iznosila je 987,00 KM,a prosječna mjesečna neto plata je 658,00 KM.
Na području opštine su poslovala 203 pravna lica, od kojih je 148 ostvarilo dobit, a njih 50 je zabilježilo gubitak, jedno pravno lice je imalo ostvarene prihode jednake ostvarenim rashodima,dok četiri nisu zabilježili promjene na računu.
Na području opštine je u prethodnoj godini bilo registrovano 492 preduzetnika i njihov broj je u odnosu na 2015. godinu manji za 1,80 odsto.Najveći broj preduzetnika, kao i prethodnih godina je u oblasti trgovine na malo i veliko (190), slijedi djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane(99), prerađivačka industrija (65), ostale uslužne djelatnosti(39), građevinarstvo(27), saobraćaj i skladištenje (24),oblast stručne, naučne i tehničke djelatnosti(21), poljoprivreda, šumarstvo i ribolov(15).
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, na području opštine Derventa sa 31.12.2016. godine bilo su 5.882 zaposlena radnika što je za 2,57 odsto manje u odnosu na kraj 2015. godine. Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji (2.548), trgovini na veliko i malo, popravka motornih vozila (1.172), obrazovanje (500), javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje(251), saobraćaj i skladištenje(182), hotelijerstvo i ugostiteljstvo (178), djelatnost zdravstvene zaštite i socijanog rada (177), građevinarstvo(148).
Prema podacima Zavoda za zapošljavnje Republike Srpske, na Birou Derventa bilo je prijavljeno 2.047 nezaposlenih lica što je za 9,95 odsto manje u odnosu na isti period 2015.godine kada je bilo prijavljeno 2.273 nezaposlena lica. U strukturi nezaposlenih najviše je kvalifikovanih radnika, lica sa srednjom stručnom spremom i nekvalifikovanih, a što se tiče starosne strukture najveći broj nezaposlenih je u dobi od 30 do 50 godina, ukupno 885 lica ili 43,23 odsto.
I derventski privrednici se suočavaju sa većinom problema koji prate aktuelne procese reformi u Republici Srpskoj pa su u kontaktima sa njima naglašeni zahtjevi za smanjenje i ujednačavanje stopa poreza i doprinosa, smanjenje i ukidanje visokih parafiskalnih doprinosa, visokih carinskih stopa i komplikovanih carinskih i administrativnih procedura, nedostatak mehanizama zaštite domaće proizvodnje, nelojalna konkurencija, sistem obrazovanja ne prati potrebe tržišta rada, nedostatak stimulativnih mjera izvoza, visoke cijene komunalnih usluga i energenata.
Lokalna uprava će i u narednom periodu, kroz određene mjere i aktivnosti, nastojati da da doprinos uspješnijem poslovanju derventske privrede i stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta kroz brzo i kvalitetno rješavanje pitanja iz nadležnosti opštine koji su bitni za normalno poslovanje preduzeća.

Izvor: Opština Derventa