Foča: Niču tri solarne elektrane

U mjestu Brusna u opštini Foča planirana je gradnja tri solarne fotonaponske elektrane u koje bi investirala firma Siming trade sa sjedištem u toj opštini.

Trenutno su u Opštini Foči na javnom uvidu dokazi uz zahtjeve za izdavanje ekoloških dozvola za sva tri objekta. Kako je navedeno u opisu, instalisana snaga FNE “Brusna 1” biće 149,6 kW, “Brusna 2” 149,04 kW i “Brusna 3” 149,04 kW.

Iz Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove navode za portal eKapija da je karakter objekata privremeni.

– Trajanje privremene namjene je tri godine uz mogućnost produženja roka. Radi se o izgradnji novih objekata i tek nakon pribavljanja svih potrebnih dozvola i dokumenata mogu početi da rade – istaknuto je.

Zemljište na kojem se planira izgradnja solarne fotonaponske elektarane “Brusna 1” je površine 1.680 m2, “Brusna 2” površine 1.804 m2 i “Brusna 3” 1.781m2 površine.

U priloženoj dokumentaciji se navodi da su Brusna povoljna lokacija za izgradnju fotonaponske elektrane s obzirom na jaku solarnu iradijaciju i veliki broj sunčanih dana. Takođe, lokacija je povoljna iz razloga što na mjestu izgradnje fotonaponske elektrane nema sjena od susjednih objekata i brda.

Na sajtu opštine Foča je istaknuto da zainteresovani građani, pravna i fizička lica, te druge zainteresovane organizacije, mogu svoje primjedbe, mišljenja i sugestije na predmetne dokaze upisati u knjigu primjedbi svakog radnog dana u vremenu od 7-15 časova.

Knjiga primjedbi se nalazi u šalter sali Opštine Foča – šalter broj 3.

Sva dodatna obrazloženja mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, Opštine Foča.

Javni uvid u dokaze traje do 27. novembra 2022. godine.

V. Marković

Izvor: ba.ekapija.com