Gradiška: Javni poziv na obuku „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“

Pozivaju se sve zainteresovane osobe, sa prijavljenim mjestom boravka u gradu Gradiška, koje su zainteresovane za pokretanje/registrovanje vlastitog biznisa, da se prijave za učešće na obukama „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“.

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška“ koji je odobren u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada u BiH.

Puni tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.