Gradiška: Kontrola isticanja reklama

Komunalna policija Opštinske uprave opštine Gradiška u narednom periodu intenziviraće rad nad isticanjem reklama i reklamnih natpisa u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj policiji i Odluke o uređenju prostora i građenju.
Pozivaju se sva privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica da pribave odgovarajuću dokumentaciju/Rješenje o postavljanju od nadležnog organa ili lokacijski uslovi/ za postavljanje bilborda, samostojećih reklamnih panoa, reklamnih natpisa i slično, ukoliko istu ne posjeduju.
Svi subjekti, koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti ili nemaju interesa za daljim reklamiranjem ili oglašavanjem, dužni su da uklone bilborde, samostojeće reklamne panoe, reklamne natpise i slično.

Izvor: Opština Brod