Gradiška: Uskoro zabrana izvoza trupaca

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić najavio je danas u Gradišci da će na jednoj od narednih sjednica Vlade biti razmatran prijedlog uredbe o zabrani izvoza trupaca, koja je već pripremljena.
Mirjanić je nakon razgovora sa drvoprerađivačima rekao da je Šumsko gazdinstvo “Gradiška” za sedam mjeseci obezbijedilo više od 60 odsto sirovine za preduzeća koje snabdijeva i da će do kraja godine biti realizovani svi potpisani ugovori.
On je novinarima rekao da je današnji razgovor organizovan jer Šumsko gazdinstvo “Gradiška” predstavlja jedno od većih i snabdijeva više od 30 različitih poslodavaca.
“Htjeli smo danas da vidimo sa direktorima tih preduzeća i Javnim preduzećem `Šume`, kako se realizuju ugovori o snabdijevanjeu sirovinom. Mogu reći da je stanje zadovoljavajuće jer je za sedam mjeseci snabdjevenost svih prerađivačkih kapaciteta ovog područja veća od 60 odsto”, naveo je Malešević.
On je istakao da je u stvari riječ o realizaciji zaključaka Vlade Republike Srpske, gdje su sve strukture unutar Javnog preduzeća “Šume” obavezane da do kraja godine dostave sve ugovorene količine drvoprerađivačima u Srpskoj.
“S druge strane, obaveza svih u ovom javnom preduzeću i drvoprerađivača, jeste da se pripreme za ugovaranje za narednu godinu, i da krajem novembra i početkom decembra bude ostvarena faza ugovaranja količina za 2018. godinu”, naglasio je Mirjanić.
On je pojasnio da će na ovaj način biti uspostavljen stalan sistem koji će omogućiti sigurnost drvoprerađivačima, jer će “dobiti sve potrebne količine sirovine za preradu, za finale i izvoz”.
“To će značiti i veliku stvar za poslovanje Javnog preduzeća `Šume` koje će imati poznate uslove kada je riječ o svojim kupcima sirovina i kada je riječ o svom razvoju”, kaže Mirjanić.
Što se tiče nivelacije cijena, Mirjanić kaže da će to biti učinjeno do kraja godine, imajući u vidu da je neophodan sistem koji će “odražavati respekt” prema okruženju unutar i van BiH i omogućiti domaćim šumskim gazdinstvima ekonomski drugačiji rezon kada je riječ o privređivanju.
“Nije dobro ako društvo, institucije države učestvuju u smanjenju uslova privređivanja, a pogotovu snižavanju položaja, u ovom slučaju, šumarstva u primarnoj raspodjeli. Tržište treba da bude osnovni sudija, a to znači da ćemo, nadam se, uspjeti da nivelišemo cijene do onog nivoa koji će odgovorati i drvoprerađivačima i šumarima sa stanovišta stvaranja dohotka i profitabilnog poslovanja”, rekao je Mirjanić.
Odgovarajući na pitanje novinara kako riješiti problem prodaje trupaca na nelegalan način, Mirjanić kaže da se to već pokušava vrlo čestim kontrolama.
“Imamo ekipe sastavljene od predstavnika `Šuma Republike Srpske`, resornog ministarstva, inspekcije i MUP-a, koje vrše kontrole. U cjelosti ćemo riješiti ovaj problem ukoliko do kraja godine započnemo, a sljedeće završimo informacioni sistem”, rekao je Mirjanić.
On kaže da su ovaj projekat obezbijeđena sredstva i da informacioni sistem mora biti u funkciji do sljedeće godine.
“Ovakvim jednim sistemom kontrole sječe i kretanja svih drvnih sortimenata potpuno biti eliminisana bojazan od različitih mahinacija, preprodaja, krađa i drugog”, rekao je Mirjanić.
Direktor Šumskog gazdinstva “Gradiška” Milan Sredojević izjavio je da će ovo gazdinstvo ispuniti sve ugovorene obaveze prema kupcima.
On kaže da je ovo gazdinstvo, koje pokriva podučje Srpca, Prnjavora i Gradiške, najveće po etatu u “Šumama Republike Srpske”, ali da ima lošu sortimentnu strukturu od 50.000 trupaca i 100.000 ogrevnog drveta.
“Moramo da radimo domaćinski da bi napravili pozitivnu računicu”, rekao je Sredojević i dodao da etat ovog gazdinstva iznosi 150.000 metara kubnih.
On kaže da Šumsko gazdinstvo “Gradiška” poštuje sugestije Vlade i resornog ministarstva da velika količina sortimenata ostane kod lokalnih prerađivača.
Izvor: SRNA