Istočno Novo Sarajevo: Javni konkurs za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava za razvoj privrede

Opština Istočno Novo Sarajevo raspisala je javni konkurs za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava za razvoj privrede u 2022. godini u iznosu od 60.000 KM s ciljem da se finansijski podrži i poboljša rad postojećih radnji i preduzeća, kao i podsticanje pojedinačnih poljoprivrednih proizvođača.
Cilj je i povećanje ukupnog obima proizvodnje i posebno zapošljavanje pojedinačnih korisnika kao i zapošljavanje mladih, saopšteno je iz opštine Istočno Novo Sarajevo.

Raspoloživa sredstva za privredu, sektor malih i srednjih preduzeća je 60.000 KM, a sredstva iz programa su nepovratna i dodjeljuju se u visini do 2.000 KM, zavisno od broja prijavljenih korisnika.

Raspodjela nepovratnih podsticajnih sredstava odnosi se na subvencije za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, opreme, izgradnja i adaptacija objekata i druga ulaganja u osnovna sredstva i održavanje likvidnosti u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

Subvencije za podsticanje mladih osoba i mladih bračnih parova za otpočinjanje ili unapređenje biznisa se odobravaju u ukupnom iznosu od 20.000 KM.

Pravo na podsticajna sredstava imaju pravna i fizička lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju djelatnost na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo.

Prednost pri odobravanju sredstava imaće proizvodne i zanatsko-uslužne djelatnosti i projekti koji omogućavaju veći broj zaposlenih radnika i lica koji se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje Istočno Novo Sarajevo.

Prilikom apliciranja u zahtjevu će biti precizirano u koju svrhu će sredstva biti korištena, potrebno je uraditi i manji opis ulaganja, a što će biti i jedan od kriterijuma za dodjelu sredstava.

Prednost kod odabira aplikanata za podsticajna sredstva će imati one djelatnosti koje do sada nisu registrovane u opštini ili predstavljaju novitet u preduzetničkim djelatnostima u ovoj lokalnoj zajednici.

Prednost za odobrenje imaju korisinci koji u posljednja dva ciklusa nisu dobijali podsticaj od opštine, a ukoliko se prijavi veći broj zahtjeva komisija će isključiti korisnike koji su prethodno dobijali subvencije.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Euroblic”, a krajnji rok za prijavu je 30. maj do 15.00 časova.

Više o konkursu zainteresovani mogu da pronađu na stranici opštine, gdje je dostupan i obrazac za prijavu.

Izvor: SRNA