Istočno Sarajevo: Javni poziv za dodjelu sjemenskih paketa za proizvodnju na otvorenom

Agrarni fond Istočnog Sarajeva raspisao je javni poziv za dodjelu sjemenskih paketa za proizvodnju na otvorenom, za poljoprivredne proizvođače sa područja Istočnog Sarajeva.

Pravo na dodjelu sjemenskih paketa imaju poljoprivredni proizvođači sa područja Istočnog Sarajeva koji namjeravaju da se bave proizvodnjom povrća na otvorenom, a uputili su zahtjev za ovu vrstu pomoći Agrarnom fondu.

Prednost pri dodjeli sjemenskih paketa imaće podnosioci zahtjeva koji ispunjavaju opšti kriterijum bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji grada Istočnog Sarajeva, kao i oni koji žive u domaćinstvu u kojem su svi punoljetni članovi nezaposleni ili lošeg materijalnog stanja, pripadaju porodicama iz socijalno ugroženih kategorija, penzioneri, podnosioci koji imaju status porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, samohrani roditelji, lica sa poteškoćama u razvoju ili ona koja žive u domaćinstvu u kojem jedan ili više članova imaju status osobe sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, podnosioci koji imaju prebivalište na ruralnim područjima grada Istočno Sarajevo, žene, mladi do 35 godina starosti, porodice sa četvero i više djece.

JAVNI POZIV ZA DODJELU SJEMENSKIH PAKETA ZA 2023. GODINU

PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU SJEMENSKIH PAKETA ZA 2023. GODINU