Istočno Sarajevo: Omogućiti obrazovanje kadrova za IT sektor

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković razgovarao je u petak sa rukovodiocem Filijale Istočno Sarajevo Zavoda za zapošljavanje RS Brankom Koromanom, predstavnicima Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Bit alijanse o mogućnostima uvođenja programa za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju iz oblasti informatike, odnosno, jednogodišnjeg programa cjeloživotnog učenja, koji bi bio organizovan na ETF-u, a koji bi polaznicima omogućio brzo zapošljavanje u firmama koje se bave informacionim tehnologijama.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva rekao je da je prilikom posjete ETF-u saznao za pokušaje uvođenja studijskog programa koji bi u kraćem vremenu omogućio školovanje kadrova neophodnih IT sektoru, odnosno, konkretnim firmama koje bi sarađivale u programu.
– Iako obrazovanje nije u našoj izričitoj nadležnosti, želio sam da se Grad Istočno Sarajevo uključi u ove aktivnosti. Univerzitet i svi fakulteti pojedinačno veoma su nam važni. Smatramo da ETF iz Istočnog Sarajeva uživa veliki ugled i proizvodi kvalitetan kadar koji, brže nego u drugim oblastima, može pronaći zaposlenje – rekao je Vuković.
– Cijeneći značaj ovog fakulteta, ali i zbog velikog problema koji imamo-a to je nezaposlenost-smatramo da je neophodno da se pronađe način da se organizuje ovaj studijski program, odnosno program prekvalifikacije ili dokvalifikacije. Znamo da su kadrovi iz oblasti informatike veoma traženi svugdje u svijetu i da dobro zarađuju, bilo bi ovo od velike koristi, kako za studente/polaznike, tako i za sve nas – istakao je Vuković i naglasio da je za Grad Istočno Sarajevo prioritet zapošljavanje tih kadrova u firmama koje imaju sjedište na području našeg grada.
– Mi smatramo da samo pod tim uslovom ove aktivnosti imaju smisla. Zašto bi mi pomagali prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kadrova, omogućili im i neku vrstu stipendije ili sredstva po programu Zavoda za zapošljavanje, ako će oni, nakon što završe školovanje, da napuste Istočno Sarajevo i zaposle se u nekoj drugoj sredini? – upitao je gradonačelnik.
Vuković je izrazio spremnost da i dalje učestvuje u ovim aktivnostima, preuzevši obavezu da u narednom periodu organizuje sastanak sa načelnicima opština, sa kojim bi razgovarao o potrebama i mogućnostima lokalnih zajednica.
Rukovodilac Filijale Istočno Sarajevo Zavoda za zapošljavanje RS Branko Koroman rekao je da Zavod ima programe za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, te upoznao predstavnike ETF-a i Bit alijanse o uslovima koji su potrebni za prijavu na javni poziv.
Koroman je objasnio da Zavod stimuliše firme, odnosno, poslodavce da zapošljavaju određeni kadar, te da bi aktivnosti trebalo usmjeriti u tom pravcu- da se na javni poziv prijavljuju poslodavci (u ovom slučaju IT kompanije) koji traže određen broj radnika, odnosno, imaju potrebu za prekvalifikacijom radnika.
Koroman je rekao da će Zavod pokušati da, ukoliko sve drugo u međuvremenu bude usklađeno, finansiranje prekvalifikacije i dokvalifikacije stručnjaka iz oblasti informatike uvrsti u program aktivnosti za narednu godinu.
Predstavnici ETF-a rekli su da jednogodišnje školovanje, koje planiraju da organizuju na fakultetu, za početak ne bi bilo formalno, nego bi se izvodilo u formi ozbiljnog kursa, nakon kojeg bi polaznici-koji savladaju znanja i uspješno završe obuku- imali skoro zagarantovan posao.
Kad se završe sve potrebne procedure, nastava bi se izvodila u okviru dvogodišnjeg studijskog programa.
Predstavnici Bit alijanse rekli su da je Bit Alijansa, kao vodeće udruženje kompanija za softversku industriju u Bosni i Hercegovini, sastavljena od 14 najistaknutijih kompanija u sektoru informacionih tehnologija.
Istakli su da svaka od tih kompanija konstantno traži nove, stručno osposobljene radnike, zbog čega su zainteresovani za organizovanje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije na ETF-u, sa kojim imaju potpisan sporazum o saradnji.
Informatički sektor ima sve veće potrebe za radnicima, a IT firmama dugo je da čekaju studenta četiri ili pet godina da završi fakultet, nakon čega mu je potrebno još godinu dana da se obuči za posao koji treba da radi. Uvođenje dvogodišnjeg studijskog programa za informatiku bilo bi izuizetno dobro rješenje, ali zahtijeva određene zakonske i administrativne procedure.
Ukoliko inicijativa za uvođenje ovog programa urodi plodom, i ETF dobije potrebne sertifikate, to bi omogućilo brže obrazovanje većeg broja informatičkih stručnjaka.
U međuvremenu, ETF, u saradnji sa Gradom Istočno Sarajevo, Bit alijansom i nadležnim imstitucijama,  sprovodiće aktivnosti na organizaciji jednogodišnje obuke, nakon koje bi polaznici, koji je uspješno završe, steknu potrebna znanja i polože završni test, odmah bili zaposleni u ovdašnjim firmama koje se bave informatičkim djelatnostima.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo