Lopare: Moguća gradnja farme

Načelnik opštine Lopare Rado Savić razgovarao je sa turskim privrednikom Šabanom Četinom i njegovim saradnicima o mogućnosti realizacije poslovnog plana za izgradnju štalskog objekta, nabavke junica, opreme i mehanizacije za proizvodnju sirovog mlijeka koji bi se proveo na području ove lokalne zajednice.
„Planiramo investirati oko 2.500.000 KM za farmu u kojoj bi bilo oko 400 grla, gdje bi bilo zaposleno 15 radnika“, saopštio je Četin.
On je rekao da bi se realizacijom pomenutog plana napravila savremena farma za proizvodnju sirovog mlijeka u kojoj bi muža bila robotizovana.
Njegova firma se, između ostalog, bavi proizvodnjom mlijeka i posjeduje mljekaru u Tuzli.
„Investitoru smo predočili naše potenciajle i pokazali neke od lokacija gdje postoje štale u kojima se gajila stoka, takođe smo razgovarali i o opštinskom zemljištu koje je trenutno zaparloženo a investitotor bi ga priveo namjeni i uzeo pod zakup “, rekao je u svojoj izjavi novinarima načelnik opštine Lopare Rado Savić.
On je naveo da će inicijalni razgovor biti nastavljen naredne sedmice, nakon pripreme odgovarajuće dokumentacije i izrazio nadu da će doći do realizacije pomenute investicije koja bi dovela do novog zapošljavanja na području opštine Lopare.

Izvor: Opština Lopare