Mrkonjić Grad: Javni poziv – podrška samozapošljavanju u poljoprivredi

Agencija za privredni razvoj opštine Mrkoljić Grad objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticajnih sredstava po osnovu Programa za podsticaj privrednog razvoja.

Za ovaj podsticaj mogu da konkurišu fizička lica sa područja opštine Mrkonjić Grad koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Mrkonjić Grad.

Korisnik podsticaja dužan je da kod nadležnog organa izvrši registraciju komercijalnog poljoprivredno gazdinstva i redovno izmiruju obaveze najmanje 24 mjeseca.

Zahtjev za podsticajna sredstva se podnosi u Agenciji za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, ulica Svetog Save (Dom kulture), do potpunog utroška planiranih sredstava, a najkasnije do  30.06.2023. godine.

Svi zainteresovani detaljnije informacije mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon broj: 050/214-257.

Javni poziv pogledajte ovdje.