Pale: Završen prvi dio obuke u okviru Akcelerator programa

Obuka kandidata u okviru Akcelerator programa nastavljena je i ove sedmice u Palama radionicama na kojima je testiran poslovni model CANVAS za inovativne početnike u poslu, a kandidati su imali i praktične vježbe prezentacijskih vještina. U okviru jedne od radionica bilo je riječi i o izvorima finansiranja i internacionalizaciji poslovanja, gdje su učesnicima predstavljeni interni i eksterni izvori finansiranja, zatim finanisjske tehnologije (FinTech) i alternativni izvori finanasiranja, faze razvoja procesa i identifikovanje barijera za internacionalizaciju poslovanja.

Time je praktično završen prvi dio programa, slijedi mentoring u okviru kojeg će sa timovima i pojedincima raditi iskusni mentori na izradi poslovnog i marketing plana, te pravnoj formi i registraciji poslovnih subjekata.

Akcelerator program realizuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, te opštinama Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo, Sokolac i Istočni Stari Grad u kome učestvuje 11 pojedinaca i timova.