Šamac: Kreiranje novih radnih mjesta

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević i šef programa za lokalni razvoj UNDP-a Edis Arifagić potpisali su Protokol o saradnji za lokalni razvoj, u okviru programa „Lokalni integrisani razvoj“ koji finansira EU, a realizuje UNDP. Arifagić kaže da protokol podrazumijeva nastavak saradnje sa opštinom Šamac, a riječ je o konkretizaciji niza mjera koje se odnose na racionalizaciju potrošnje unutar same opštine, te realizaciju novih razvojnih projekata.
– Bili smo prisutni u fazi oporavka od poplava. Sada idemo u fazu koja je orijentisana na kreiranje novih radnih mjesta, unapređenje infrastrukture i bolji rad opštinske uprave – rekao je Arifagić.
On je dodao da je obezbijeđeno 100.000 KM za niz manjih projekata, kao što su opremanje komunalnog preduzeća i aktivnosti na upravljanju čvrstim otpadom.
Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da je saradnja sa UNDP-om postala tradicionalna, a rezultat su brojni projekti podrške privredi i poljoprivredi, te komunalnom preduzeću koje je prošle godine za nabavku opreme dobilo 37.000 KM.
Milićević dodaje da je opština u obavezi da racionalizacijom menadžmenta poveća prihode i smanji rashode lokalne samouprave.
– UNDP će pomoći u stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta opštine, a mi smo već preduzeli aktivnosti kroz izradu vodiča za investitore, definisanje parcela i lokacija gdje bi oni mogli doći – kaže Milićević.
On je najavio da će sa UNDP-om razgovarati o novoj LED rasvjeti u gradu radi uštede potrošnje električne energije.

Izvor: Opština Šamac