Sarajevo: Podrška proizvođačima soje

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), isporučeno je sjeme soje za 145  proizvođača soje iz 5 opština i gradova u Bosni i Hercegovini (BiH) – Bijeljina, Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje i Šamac – koji će tokom ovogodišnje poljoprivrede sezone podići zasade soje na površini od 660 hektara.
Podrška u proizvodnji soje predstavlja jednu od aktivnosti LIR projekta, koja ima za cilj da se razvije lanac vrijednosti proizvodnje soje, te uspostavi i ojača ekonomski održiva, te ekološki i socijalno prihvatljiva, proizvodnja genetski nemodifikovane soje. Proizvodnja genetski nemodifikovane soje ima značajan potencijal u BiH, i predstavlja odličnu priliku za domaće proizvođače da diverzifikuju svoju proizvodnju. Pored ovoga, povećanje proizvodnih površina pod sojom u Bosni i Hercegovini imaće direktan uticaj na smanjenje uvoza, dok će se kroz domaće prerađivače soje, povećati izvoz jestivog ulja u zemlje regiona i EU.
U okviru LIR projekta odabranim korisnicima biće pružena tehnička podrška, kao i mogućnost da se komercijalno uvežu sa firmama otkupljivačima i potpišu kooperantske ugovore, te tako obezbijede siguran plasman svojih proizvoda poznatom kupcu i uspostave dugoročnu saradnju.
Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se provodi u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice.
Cilj LIR projekta je podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Takođe, projektom se  predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno raseljene i dugotrajno nezaposlene osobe.

Izvor: UNDP