SMEnergy dobija sredstva EU za podršku servisnim centrima i otvaranje puta za veće korišćenje obnovljivih izvora energije u MSP

Mala i srednja preduzeća (MSP) suočavaju se sa mnogim rizicima i neizvjesnostima kada razmatraju usvajanje obnovljivih izvora energije. Da li će to donijeti povrat ulaganja? Koje su moje opcije i kako da ih sprovedem? Ovo su samo neka od pitanja koja MSP postavljaju sebi kada razmatraju usvajanje obnovljivih izvora energije. Nedavno odobreni projekat SMEnergy nada se pružanju odgovora na ova pitanja i više od toga. Razvijajući, testirajući i sprovodeći mrežu regionalnih i nacionalnih servisnih centara, SMEnergy želi olakšati prelazak MSP na obnovljive izvore energije.

Transnacionalni konzorcijum projekta koji se sastoji od 10 partnera iz 8 zemalja Dunavske regije okupio se 6 i 7. februara 2024. godine u Ptuju, Sloveniji, na zvaničnom početnom sastanku projekta SMEnergy. U naredne dvije i po godine, ovaj transnacionalni pilot projekat ima za cilj da podrži energetski intenzivne MSP u ubrzanju prelaska na usvajanje obnovljivih energija.

 

 

 

 

 

Projekat SMEnergy, označava Servisne centre i put transformacije za veće korišćenje obnovljive energije u MSP, a predvodi ga Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje (LEASP), sa sjedištem u Sloveniji, zajedno sa projektnim partnerima iz Mađarske, Austrije, Češke, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Bugarske i  Njemačke. Kroz prenos znanja i razvoj alata za planiranje, SMEnergy  projekat će pružiti sveobuhvatnu podršku lokalnim/regionalnim MSP da usvoje obnovljive izvore energije. U isto vrijeme, integrisani, transnacionalni pristup će iskoristiti postojeće mreže MSP da bi se povećala vidljivost primjera najbolje prakse i unaprijedile strategije, napori i usvajanje obnovljivih izvora energije u okviru Dunavskog programa i šire.

Zašto je potrebna transnacionalna saradnja za rješavanje identifikovanih potreba i izazova?

 

S obzirom na tekuću energetsku tranziciju i ambiciozni cilj EU da do 2050. godine dostigne neto-nultu emisiju ugljenika, većina energetski intenzivnih MSP u Dunavskoj regiji suočava se sa istim izazovima da se prilagodi zelenoj ekonomiji i povećanom korišćenju i efikasnosti održive energije. Prije svega, industrijska MSP su među najvećim potrošačima energije, što često predstavlja velike troškove i stvara probleme u svijetlu energetske bezbjednosti i zavisnosti od fosilnih goriva, posebno zbog aktuelnih geopolitičkih dešavanja. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti su stoga centralna pitanja koja se tiču industrije i MSP u Dunavskoj regiji.

Transnacionalni konzorcijum projekta okuplja partnere iz širokog polja stručnosti, od organizacija za podršku poslovanju do energetskih i ekoloških stručnjaka do centara za inovacije i tehnologiju.

U projektu učestvuju:

  1. Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje – LEASP iz Slovenije

 

 

 

  1. Mađarska agencija za energetsku efikasnost – MEHI iz Mađarske   

 

 

  1. Poslovna agencija Burgenland za istraživanje i inovacije d.o.o. – FIB iz Austrije  

 

 

  1. PC-Trend d.o.o. iz Mađarske 

 

 

 

  1. DEX inovacioni centar – DEX IC iz Češke

 

 

 

  1. Slovačka poslovna agencija – SBA iz Slovačke 

 

 

  1. Razvojna agencija Republike Srpske – RARS (Republika Srpska/Bosna i Hercegovina) 

 

 

  1. Centar za podršku malim i srednjim preduzećima – Ruse – BSC SME Ruse iz Bugarske 

 

 

  1. Evropski institut za inovacije i tehnologiju iz Njemačke 

 

 

 

  1. Univerzitet primjenjenih nauka Landshut – TZE, takođe iz Njemačke 

 

 

 

Projekat SMEnergy je usklađen sa prioritetom Dunavskog regionalnog programa 2021-2027, „Zelenija, nisko-ugljenična Dunavska regija“ i direktno će doprinijeti specifičnom cilju programa 2.1 „Podrška ozelenjivanju energetskog i transportnog sektora u Dunavskoj regiji unapređenjem integracije obnovljivih izvora energije“.

Da li radite u energetski intenzivnom MSP, profesionalnoj ili zagovaračkoj grupi, snabdjevaču energije ili tijelu koje donosi odluke i želite da naučite više?

Prijavite se da dobijate vijesti o projektu SMEnergy, uključujući i to kako da se uključite u razvoj nacionalnih i transnacionalnih strategija i alata za povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije u energetski intenzivnim MSP.

Kontakt:

Razvojna agencija Republike Srpske

Trg jasenovačkih žrtava 4

78000 Banja Luka

 

Goran Obradović – komunikacijski menadžer u projektu SMEnergy

Email: goran.obradovic@rars-msp.org

Telefon: 051/247-517