Banja Luka: Javni poziv za istraživanje interesa za podršku u uvođenju inovacija

Objavljen je Javni poziv za istraživanje interesa za podršku u uvođenju inovacija u okviru projekta READy koji se finansira iz projekta EU4DigitalSME.

Prijave se mogu dostavljati od dana objavljivanja ovog poziva, do realizacije sredstava predviđenih projektom.

Opšti cilj Poziva je pametan i održiv rast proizvodnih MSP u Republici Srpskoj/BiH podržan tehnološkim inovacijama koje su razvijene i pilotirane kroz partnerstva zasnovana na modelu petostruka spirala (quintuple helix).

Specifični cilj Poziva je uspješno pilotiranje i promocija primjene digitalnih tehnologija/alata za efikasno korišćenje resursa u proizvodnim MSP kroz funkcionalnu saradnju između privatnog sektora, akademije, OCD i javnog sektora

Prihvatljivi aplikani MSP koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Da su registrovana kao privredna društva,
  • Da pripadaju kategoriji MSP
  • Da posluju u proizvodnom sektoru
  • Da imaju sjedište poslovanja u Republici Srpskoj/BiH i
  • Da su spremni finansirati dio aktivnosti u okviru navedenih vrsta podrške.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.