Sokolac: Intenzivirane aktivnosti na uspostavljanju slobodne zone

Opštinska uprava na čelu sa načelnikom opštine Sokolac Milovanom Bjelicon intenzivirala je aktivnosti na formiranju Slobodne poslovne zone Sokolac.

Elaborat o opravdanosti osnivanja slobodne zone je završen i predat nadležnim institucijama Republike Srpske, uključujući i predsjednika Republike. Jasno je naznačeno da postoji veliko interesovanje kod domaćih ali i međunarodnih kompanija da se uključe u rad i vlasništvo buduće Slobodne zone Sokolac.

„Podrška od Privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom Subotica je izuzetno dragocjena i predstavlja potvrdu ispravnosti naših napora da uspostavimo Slobodnu zonu Sokolac i da je povežemo na partnerskim osnovama sa Suboticom i drugim zainteresovanim zonama. Ujedno ovo je i najbolji poziv privrednicima Subotice i Srbije da iskažu namjere da budu dio buduće Slobodne poslovne zone Sokolac“– istakao je Bjelica.

Planirano je da Slobodnu zonu Sokolac osnuju Opština Sokolac i Vlada Republike Srpske sa većinskim paketom akcija, a na osnovu javno privatnog partnerstva u vlasničke strukture bi mogle da se uključe i sve zainteresovane kompanije koje budu poslovale unutar zone.

Izvor: Opština Sokolac