Srbac: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu

Opština Srbac objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu. Za ovu namjenu predviđen je budžet u iznosu od 100.000 KM, a namijenjen je za sufinansiranje nabavke novih poljoprivrednih pogonskih mašina (traktora), nabavku novih poljoprivrednih priključnih mašina, podizanje novih  višegodišnjih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog, jagodastog i bobičastog voća i vinograda,  uvođenje sistema za navodnjavanje u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, subvenciju za proizvodnju i uzgoj kvalitetnih priplodnih krmača i suprasnih nazimica i subvenciju vlasnicima muznih grla i steonih junica.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.08.2020. godine.

Detaljne informacije možete potražiti OVDJE.

Izvor: Opština Srbac